Rangi


Czy wiesz, że rangiRangi to, inaczej mówiąc, znaczenie, wartość, pozycja. Mówi się np. że coś lub ktoś ma wysoką, doniosłą, a nawet podniosłą rangę albo niską rangę, w sensie małe znaczenie. Ranga to coś, co dzieje się pomiędzy ludźmi i ich pozycjonuje, czyli pozwala czuć się górą, albo na dole, albo na równi z innymi. Oznacza zbiór przywilejów, którymi cieszy się jednostka i które przydają jej różnie rozumianej siły, mocy. To pewnego rodzaju „blask”, który towarzyszy osobie.  

Może on wynikać z kilku obszarów: ktoś posiada rangę społeczną wtedy, gdy ma dobre wykształcenie, albo z sukcesem robi karierę, albo udało mu się zebrać majątek, itp. Czyli jest to sfera atrybutów docenianych przez społeczeństwo, do którego osoba przynależy.

Inna ranga to ranga psychologiczna. Potoczny odpowiednik to chyba silny charakter, ktoś pewny siebie, znający swoją wartość, lubiący siebie, mający własne zdanie. W tym przypadku chodzi o wartości wewnętrzne, które inne osoby czują i doceniają.

Jeszcze inny rodzaj rangi, to ranga duchowa, co oznacza silny, ponadprzeciętny kontakt z czymś większym od człowieka, z jakiegoś rodzaju siłą/wartością transcendentą. Mogą nią dysponować np. osoby, które bardzo mocno w coś wierzą i to daje im specyficzną przewagę. Np. w czasie zagrożenia takie osoby odwołują się do siły wyższej i czują się dzięki temu spokojne, silne podczas, gdy inne osoby, które nie mają takiego przywileju wiary, popadają w bezsilność, poddają się, załamują.

Ranga to przywileje, którymi dysponujemy, ale nie tylko, to też odpowiedzialność. Polega ona tym, aby zdawać sobie sprawę ze swoich silnych stron i nie wykorzystywać ich niewłaściwie, czyli umniejszająco w stosunku do innych. Tak pisze o tym Arnold Mindell: „Ranga jest jak narkotyk, który zmienia naszą świadomość, nie pozwalając nam dostrzec cierpienia innych. Powoduje, że patrzymy na nich z góry i widzimy w nich tylko „ofiary”. Pozwala nam odciąć się od ich problemów, nasze ego nas od nich izoluje. Nawet jeśli kiedyś doświadczyliśmy bólu, teraz nie przejawiamy żadnej ochoty, aby pomóc krzywdzonym. Żądamy, żeby czuli się tak jak my, nie chcemy zrozumieć ich położenia”.

Ranga ma ogromne znaczenie dla jakości relacji. Jest ona często ukrytym lub jawnym powodem konfliktów. Czasami kłócimy się o przysłowiowe sprzątanie, ale tak naprawdę o to, kto tu rządzi, kto ma wyższą, kto niższą rangę. Bez świadomości i pracy z rangami raczej nie ma mowy o zbudowaniu autentycznych i dobrych relacji.

 „Konflikty spowodowane rangą są wszędzie na porządku dziennym. Słabsi czują się zranieni i wściekli, kiedy silni nie zdają sobie sprawy ze swojej siły. Uświadomienie sobie własnej rangi zmniejsza ogólne napięcie i redukuje konflikty”. Arnold Mindell.

+48 602 788 785
jjozefowicz@psychologwarszawa.eu