Grupa interpersonalna – relacje i świadomość.


Grupa interpersonalna - relacje i świadomość.Kiedy ktoś odczuwa potrzebę rozwoju, ma do wyboru wiele możliwości. Może np. uczestniczyć w terapii indywidualnej, korzystać z wykładów czy seminariów albo różnego rodzaju warsztatach. Może również poszerzać samowiedzę i świadomość na własną rękę, czytając, medytując, zagłębiając się w siebie, itp. Za każdym razem i w każdym przypadku przychodzi czas, kiedy to, co się uzyskało dzięki żmudnej pracy nad sobą, weryfikuje życie, realne relacje, realne sytuacje. I zdarza się, że brakuje przejścia pomiędzy nabytymi narzędziami i wiedzą, a konkretnym, realnym doświadczeniem.

Grupa interpersonalna to miejsce, w którym ta luka może zostać zadbana i wypełniona. Tu poznajemy siebie w kontaktach na żywo i w doświadczeniu właśnie. Dzieją się autentyczne relacje, jednak w bezpiecznych ramach, przy wsparciu określonych, uzgodnionych zasad, gdzie jest ktoś, kto utrzymuje uważność i świadomość, dba o bezpieczeństwo. W takich warunkach można odkryć siebie, jakiego się nie znało, poznać swoje zasoby i ograniczenia, pracować nad wzorcami, które nieraz są zakrzepnięte od lat i do zwyczajowego sposobu bycia wprowadzić coś nowego, potrzebnego. Wszystko to w gronie osób, które mają podobny cel – gotowość i odwagę przeglądać się w oczach innych. Grupa interpersonalna w wydaniu psychologii zorientowanej na proces to połączenie żywego doświadczenia ze świadomą pracą nad nim.

Grupy interpersonalne to formuła, która funkcjonuje już od kilkudziesięciu lat i wciąż ma się dobrze, pewnie dlatego, że jak pisał znawca tematy, Irvin Yallom: „Ludzie chcą wchodzić w interakcje z innymi ludźmi, ekscytuje ich dawanie i otrzymywanie bezpośrednich informacji zwrotnych, chcą wiedzieć jak są postrzegani, odrzucić pozory i zbliżyć się do innych”

Świetny opis tego, co dzieje się podczas spotkań takich grup daje inny wybitny psycholog i psychoterapeuta Carl Rogers: „Jestem przekonany, że ludzie są spragnieni czegoś, czego nie mogą znaleźć w miejscu pracy, w kościele, a już na pewno w szkole czy na uczelni ani nawet, niestety, w dzisiejszym życiu rodzinnym. Są spragnieni kontaktów bliskich i autentycznych, w których odczucia i emocje można by było wyrażać spontanicznie, nie tłumiąc ich i nie cenzurując przedtem starannie; w których można by się było dzielić głębokimi przeżyciami — rozczarowaniami i radościami; w których byłoby możliwe podejmowanie ryzyka nowych zachowań; w których – jednym słowem – osiąga się taki stan, że nie trzeba niczego ukrywać, wszystko jest akceptowane i w ten sposób powstają możliwości dalszego rozwoju. Wydaje się, że to właśnie przemożne pragnienie ludzie mają nadzieję zaspokoić dzięki przeżyciom w grupie spotkaniowej.”

Czego można się spodziewać ?

-Pracy z indywidualnymi relacjami.

-Pracy nad relacją z grupą.

-Pracy nad różnego rodzaju rolami, postawami, figurami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

-Podążania za procesem, tak jak on potrzebuje się wydarzyć.

-Pracy z konfliktem.

-Pracy z emocjami.

-Określania i rozwijania tożsamości, czyli pracy na progu.

W trakcie spotkań poświęcimy będziemy rozmawiać min. o :

-Ja i grupa.

-Role w grupie.

-Komunikacja.

-Granice, asertywnosć.

-Emocje.

-Rangi.

-Konflikty.

-Bliskość  i dystans.

-Tożsamość i relacje.

Uczestnicy mogą liczyć na :

-Zwiększenie kompetencji osobistych i społecznych

-Zwiększenie ekspresji osobistej w różnych wymiarach – myśli, uczuć, przeżyć.

-Poprawę komunikacji i możliwości wyrazu siebie.

-Polepszenie rozumienia zachowań własnych i innych osób.

-Zwiększenie zaufania do siebie i do innych, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i w kontekście grupy.

-Zwiększenie świadomości siebie i wiedzy o sobie.

Warsztat odbywać się będzie na kilku poziomach – min. interakcyjnym, tematycznym, edukacyjnym. Istotna część zajęć opierać się będzie na aktywności i zaangażowaniu uczestników. Oprócz tego wykorzystywać będziemy narzędzia psychologii klasycznej, psychologii zorientowanej na proces i bioenergetyki Lowena – min. ćwiczenia, pracę w parach, pracę indywidualną, pracę z ciałem. Udostępnione zostaną materiały szkoleniowe.

Prowadzący: Jarosław Józefowicz

Informacje i zapisy: e-mail: jjozefowicz@psychologwarszawa.eu, tel. 0602 788 785

Termin: trwa nabór, proszę o kontakt.

Koszt: 800 zł.

Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Miejsce: Ośrodek terapeutyczno – rozwojowy INSIPRO, Warszawa ul. Kozietulskiego 1 lok. 2

+48 602 788 785
jjozefowicz@psychologwarszawa.eu