Metamorfozy zawodowe, czyli o zmianach w pracy i pracy


Metamorfozy zawodowe, czyli o zmianach w pracy i pracyW życiu jedynie zmiany są czymś stałym, nie można przed nimi uciec ani ich uniknąć. Jedne z nich przychodzą łatwo, inne, zbyt trudne, nie mogą się wydarzyć. W takich wypadkach utykamy w miejscu na tygodnie, miesiące, nawet lata, ponieważ nie umiemy poradzić sobie z Nowym. Potrzeba metamorfozy nie mija, lecz przemieszcza się gdzieś do tła, skąd wzywa pod postacią narastającej frustracji, poczucia niezrealizowania, braku sensu.

Im ważniejszych obszarów życia dotyczy tendencja do zmiany, tym cały proces ma większe znaczenie. Ponieważ sfera zawodowa to przestrzeń bazowa, to, co się w niej dzieje, znacząco wpływa na ogólną jakość życia. Patrzymy na świat z optymizmem, gdy odnosimy satysfakcję zawodową i z frustracją, gdy takiego spełnienia brakuje.

Ale też życie ogromnie wpływa na pracę. Sfera zawodowa jest przecież częścią życia, a nie poza nim. To jacy jesteśmy – jaki system wartości wyznajemy, nasze preferencje i antypatie, zasoby i deficyty, nasza wrażliwość i uczucia – wszystko to ma duże znaczenie również w kontekście profesjonalnym. Kiedy podejmujemy temat przemiany pracy zawodowej, potrzebujemy nasze rozważania osadzić w szerszej perspektywie procesu życiowego.

Zapraszam do udziału w spotkaniach grupy rozwojowej, podczas których będziemy oswajać przemianę sfery zawodowej. Będziemy poznawać strukturę i naturę metamorfozy, uświadamiać sobie jej niepowtarzalny rytm, kierunek i potrzebny zasięg.

Czego można się spodziewać? Proponowane tematy zajęć:

Na dzień dobry. Integracja grupy, omówienie tematu, potrzeb, tego, co będzie się działo, oraz wprowadzenie do psychologii procesu, objaśnienie sposobu myślenia i ważniejszych zagadnień.

Metamorfoza zawodowa jako część większej całości. O tożsamości i satysfakcji.

Wędrowcy na krańcu świata. Czego jeszcze potrzebujemy, aby czuć spełnienie?.

Sens zmiany, czyli o co tak naprawdę chodzi? Mit życiowy a satysfakcja zawodowa.

O naturze zmiany. Uniwersalny i indywidualny rytm zmiany.

Różne oblicza krytyka wewnętrznego. Ograniczenia i potencjał do wykorzystania.

Odkrywanie i budowanie mocy osobistej i wewnętrznych sprzymierzeńców.

Ja i Ty. Relacje są ważne również w pracy.

Wizje i pomysły na spełnienia zawodowe i dobrą pracę.

Na do widzenia. Pożegnanie starego, oswajanie nowego.

Zajęcia są pomyślane dla :

Osób, których w jakiś sposób dotyczy i interesuje temat zmiany zawodowej.

Tych, którzy chcą lepiej rozumieć siebie, poszerzyć swoją samoświadomość i samowiedzę.

Ludzi, którzy chcą czuć się w życiu bardziej sprawczymi, chcą mieć większy dostęp do swoich zasobów.

Wszystkich, którym to ogłoszenie wpadło w oko :)

Warsztat odbywać się będzie na kilku poziomach – min. interakcyjnym, tematycznym, edukacyjnym. Istotna część zajęć opierać się będzie na aktywności i zaangażowaniu uczestników. Oprócz tego wykorzystywać będziemy narzędzia psychologii klasycznej, psychologii zorientowanej na proces i bioenergetyki Lowena – min. ćwiczenia, pracę w parach, pracę indywidualną, pracę z ciałem. Udostępnione zostaną materiały szkoleniowe.

Prowadzący: Jarosław Józefowicz

Informacje i zapisy: e-mail: jjozefowicz@psychologwarszawa.eu, tel. 0602 788 785

Termin: trwa nabór, proszę o kontakt.

Koszt: 800 zł.

Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Miejsce: Ośrodek terapeutyczno – rozwojowy INSIPRO, Warszawa ul. Kozietulskiego 1 lok. 2

Grupa ruszy, jeżeli zbierze się dziesięć osób. Ilość miejsc jest ograniczona wielkością sali, w przypadku większej liczby chętnych decydować będzie kolejność zgłoszeń.

+48 602 788 785
jjozefowicz@psychologwarszawa.eu