Psychologia procesu. Teoria i praktyka.


Psychologia procesu. Teoria i praktyka.Antologia „Psychologia procesu. Teoria i praktyka”. To pozycja nie do ominięcia dla tych, którzy interesują się psychologią zorientowaną na proces. Jest to zbiór tekstów różnych autorów, w których pokazane zostało podejście procesowe, do człowieka i świata, do rozwoju osobistego i psychoterapii, zarówno od strony teoretycznej jak i w opisach przypadków, wywiadach, swobodnych rozmowach i rozważaniach akademickich. Rzecz tym bardziej cenna, że napisana przez osoby, która są czołowymi przedstawicielkami i przedstawicielami metody w Polsce.

O czym to w zasadzie jest?. W pozycji zostało wydorębnionych kilka części, z których każda jest istotna sama w sobie, a jednocześnie składa się na większą, spójną całość.

I tak, na przykład, w części pierwszej znajduje się omówienie bazy teoretycznej, czyli min. o rozwoju pracy z procesem, jej powiązaniach z fizyką kwantową, metaumiejętnościach i inne.W części dugiej możemy poznać specyfikę pracy z procesem, jej ujęcie, metodę, techniki poprzez pryzmat konkretnych obszarów zastosowania – psychoterapię, pracę z marzeniami sennymi, relacjami, pracę z symptomami ciała, i inne.

W części trzeciej możemy poznać w jaki sposób psychologia procesu zajmuje się szerszym polem czy wymiarem. „Praca z procesem nie ogranicza się do tego, co dzieje się we wnętrzu człowieka, lecz także przywiązuje wielką wagę do czynników społecznych i politycznych”. Tutaj Arnold Mindell opowiada o Worldworku, czyli pracy ze światem, poruszane są kwestie rang, nadużyć oraz zagadnienia związane ze współistnieniem kobiet i mężyczyzn.

Części jest pięć. Co jest w pozostałych – zapraszam do przekonania się osobiście, mam nadzieję, że po powyższym skrócie nabraliście chęci.

 Antologia powstała w 2003 roku, w tej chwili ukazało się nowe wydanie, poszerzone o nowe tytuły, obie wersje pod redakcją naukową dr Bogny Szymkiewicz. Ewolucja pozycji jakby odzwierciedla to co dzieje się z psychologią procesu jako taką – to dyscyplina stosunkowo świeża, która z jednej strony ma już swoje mocne korzenie a z drugiej cały czas sie rozwija, wzbogaca. Dokładnie tak, jak książka.

+48 602 788 785
jjozefowicz@psychologwarszawa.eu