Różne wymiary relacji – rodzinne, partnerskie, wewnętrzne


Różne wymiary relacji – rodzinne, partnerskie, wewnętrznePodanie spójnej i klarownej definicji relacji, to zazwyczaj niemałe wyzwanie. No bo czym relacja w zasadzie jest, kiedy się tak naprawdę zaczyna, jaka jest jej istota czy sens? To tylko kilka z pytań, których od razu pojawia się bardzo wiele. I może właśnie z tego powodu, że bycie ze sobą jest czymś tak nieokreślonym, to pomimo, że na ogół chcemy tworzyć idealne związki, wychodzi różnie. Niezależnie czy rzecz dotyczy rodziny pochodzenia czy też rodzin, które budujemy obecnie, więzi przyjacielskich i towarzyskich, czy też wymiarów wewnętrznych, relacje wymykają się chęciom i intecjom, żyją własnym życiem.

Psychologia procesu wychodzi z założenia, że to, co dzieje się w relacjach, może wiele powiedzieć o nas samych. Dzięki innym, mamy okazję przekonać się, kim jesteśmy i kim możemy być. W tym ujęciu relacje nie oznaczają wyłącznie więzi dwóch czy więcej osób, ale są również wypełnione fascynującymi zjawiskami, mogącymi, przy odpowiednim podejściu, znacząco wzbogacać życie. Jak pisał Martin Buber  „człowiek staje się Ja w kontakcie z Ty”          

Zapraszam na zajęcia, które będą okazją do szerszego przyjrzenia się związkom międzyludzkim, do odkrywania i doświadczania siebie w różnorodnych relacyjnych odsłonach i kontekstach. W trakcie zajęć będziemy nie tyle szukać sposobów na zaradzenie problemom, co postaramy się zjawiskach relacyjnych, często trudych czy uciążliwych, odnaleźć głębszy sens i nowe perspektywy i możliwości.

Temat relacji jest obszerny i wielowątkowy. Podzieliłem go na trzy części, którymi będziemy zajmować się podczas kolejnych spotkań. Najbardziej korzystna jest obecność we wszystkich trzech zajęciach, jednak możliwy jest też udział w poszczególnych spotkaniach.

Tematy kolejnych zajęć:

Relacje z rodziną pochodzenia. Człowiek ma swoje korzenie, wywodzi się skądś. Tutaj kształtują się wzorce bliskości, przywiązania, kontaktu. Dużo z tego zostaje w nas i wpływa na bycie z innymi.

Relacje partnerskie. Żyjemy w relacjach, są one nieodzownym elementem życia. Każda chwila spędzona z drugą osobą, może być okazją do pogłębienia świadomości – zarówno o sobie, jak i o relacji.

Relacje wewnętrzne. Relacja najbliższa i jednocześnie często najmniej znana. Każdy kryje w sobie dużo więcej, niż można dostrzec gołym okiem, czyli różne „ja” i „nie ja” w relacji ze sobą i z otaczającym światem.

Zajęcia odbywać się będą na kilku poziomach – min. interakcyjnym, tematycznym, edukacyjnym. Istotna ich część opierać się będzie na aktywności i zaangażowaniu uczestników. Oprócz tego wykorzystywać będziemy narzędzia psychologii klasycznej, psychologii zorientowanej na proces i bioenergetyki Lowena – min. ćwiczenia, pracę w parach, pracę indywidualną, pracę z ciałem. Udostępnione zostaną materiały szkoleniowe.

Prowadzący: Jarosław Józefowicz

Informacje i zapisy: e-mail: jjozefowicz@psychologwarszawa.eu, tel. 0602 788 785

Termin: trwa nabór, proszę o kontakt.

Koszt: 500 zł.

Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Miejsce: Ośrodek terapeutyczno – rozwojowy INSIPRO, Warszawa ul. Kozietulskiego 1 lok. 2

+48 602 788 785
jjozefowicz@psychologwarszawa.eu