Zdrowa depresja


czy wiesz, że zdrowa depresjaZdrowa depresja to podejście, które szuka sensu i celu w trudnych stanach wewnętrznych. Mniej więcej rzecz ma się następująco: w każdym z nas stale dokonują się różnorodne procesy psychiczne, niektóre z nich są niezwykle ważne, dotyczą bazowych zagadnień z życia człowieka. Wtedy absorbowane są tak duże ilości energii, że może być to doświadczane jako chwilowe lub długoterminowe obniżenie nastroju, brak sił i motywacji, cierpienie zarówno psychiczne jak i fizyczne, nieprzyjemne reakcje płynące z ciała.

Przykładem niech będzie paraliż woli i chęci do działania u osób o rysie perfekcjonistycznym. Ich niemoc jest dla nich zazwyczaj czymś złym, oceniają ją jako coś jednoznacznie i wyjątkowo negatywnego, podczas, gdy tak naprawdę jest etapem oraz czymś, co umożliwa rozwój, jest wyjściem z tożsamości wiecznego starania się, dążenia do ideału. Pomyślnie zakończony epizod depresyjny prowadzi w takim przypadku do wykrystalizowania się osobowości pełniejszej, zdolnej zarówno do świetnego wypełniania zadań, jak również do odpuszczania, cieszenia się życiem jako takim. 

Czynnikami wspierającymi konstruktywny przebieg depresji i ułatwiającymi powrót do lepszego samopoczucia na innym już poziomie, jest świadomość, akceptacja i konstruktywna praca nad dokonującymi się procesami psychicznymi. Niektóre kierunki psychoterapeutyczne, w tym psychoterapia w nurcie procesowym, patrzą w przód, czyli ukierunkowują się na szukanie potencjału w trudnych doświadczeniach i wspieraniu osoby w realizacji tego ważnego, które się z depresji wyłania.

+48 602 788 785
jjozefowicz@psychologwarszawa.eu