Praca indywidualna


Praca indywidualna to sesje terapeutyczne z udziałem osoby zainteresowanej i psychologa. Spotkania mogą być ukierunkowane na rozwiązanie konkretnych problemów lub bardziej na całościowy rozwój osoby. Zazwyczaj terapeuta posługuje się określonym narzędziem psychoterapeutycznym, np. psychoanalizą, psychologią Gestalt, terapią behawioralną i innymi. Osobiście stosuję przede wszystkim psychologię zorientowaną na proces, chociaż sięgam też do innych metod, szczególnie tych wynikających z nurtu humanistycznego. Spotkania indywidualne trwają 55 minut, odbywają się raz w tygodniu.

Najczęściej spotykane zagadnienia w pracy psychologicznej, to:

depresja,

trudne stany emocjonalne: przygnębienie, przedłużający się smutek, poczucie braku sensu, beznadzieja, bezsilność, niezrozumiały, nadmierny wstyd, zażenowanie

skłonność do wybuchowości, agresji i złości,

trudności w relacjach takie jak nadmierna konfliktowość lub nieumiejętność radzenia sobie z konfliktami,

trudności w kontaktach z innymi ludźmi i w związku z tym unikanie ich, lub wręcz przeciwnie – wręcz nałogowa potrzeba towarzystwa,

skłonność do zaspokajania oczekiwań inny osób i wynikające z tego zapominanie o sobie,

nadmierna odpowiedzialność, 

brak pewności siebie, czucie się mniej wartym niż inni

zablokowanie, brak siły przebicia

uzależnienia

zaburzenia jedzenia

krytycyzm, zbytnia surowość wobec własnej osoby

+48 602 788 785
jjozefowicz@psychologwarszawa.eu