Praca z dziećmi


Praca z dziećmi to spotkania wypełnione ukierunkowaną zabawą. Wychodzę z założenia, że czas sesji nie może być dla dziecka czymś nieprzyjemnym, trudnym albo nudnym, raczej stwarzam warunki, które dziecko zaakceptuje i polubi i w takim środowisku dokonuję najpierw obserwacji i diagnozy, a potem pracy skoncentrowanej na niezbędną zmianę. Praca z dziećmi często oznacza również pracę z rodzicami. Sesje dziecięce trwają ok. 40 minut, odbywają się raz do kilku razy w tygodniu.

+48 602 788 785
jjozefowicz@psychologwarszawa.eu