Praca z relacjami


Praca z relacjami to sesje terapeutyczne z udziałem pary, małżeństwa czy przyjaciół oraz psychologa. W trakcie spotkań próbujemy wspólnie zrozumieć, w jaki sposób to, co w związku jest trudne, może zostać przeformułowane i uwzględnione w sposób konstruktywny, wzmacniający relację. Oprócz tego, wychodzimy z założenia, że w relacjach każda z uczestniczących w nich osób, jest konfrontowana z pewną wiedzą o sobie z obszaru nieświadomego. Praca terapeutyczna z relacją może w pewnym momencie przybrać postać pracy indywidualnej z jedną z osób nad sprawami, które w relacji zostały uruchomione. Relacyjne sesje terapeutyczne trwają 55 minut, w niektórych przypadkach mogę zostać trochę przedłużone, odbywają się raz w tygodniu.  

+48 602 788 785
jjozefowicz@psychologwarszawa.eu