Śniące ciało


Czy wiesz, że śniące ciałoŚniące ciało to koncepcja, że choroby i dolegliwości ciała mają podłoże psychiczne i, że poprzez nie wyraża się coś, co jest ważne dla rozwoju osoby. Tak samo rzecz ma się ze snami. Na dodatek obie sfery mogą się uzupełniać i przenikać, to znaczy w snach i chorobach może zawierać się ten sam przekaz psychiczny. Tak jakby sny i symptomy fizyczne wywodziły się z tego samego źródła, korzenia, procesu właśnie.

Tak o tym mówi Arnold Mindell: „Każdy sen jest zwierciadłem, w którym odbija się doświadczenie ciała. I każde doświadczenie ciała może być wyobrażone i zazwyczaj ukazuje się we śnie”.

Psychologia procesu wypracowała narzędzia do pracy ze snami i dolegliwościami ciała, szczególnie przydatne w tych przypadkach, które uporczywie opierają się leczeniu i nie do końca wiadomo, jaka jest ich przyczyna. 

A także jeżeli prześladują Was koszmary …

+48 602 788 785
jjozefowicz@psychologwarszawa.eu