Biznes

biznes dobrzeBiznes wciąż się zmienia. Tak samo jak ludzie, którzy go tworzą i świat, w którym funkcjonuje. Standardy ważne jeszcze wczoraj, dzisiaj tracą na znaczeniu, przychodzi nowe. Można powiedzieć, że dynamika i metamorfoza to dwie, jedynie niezmienne wartości.

Aby za tym wszystkim nadążyć, być adekwatnie i na bieżąco, potrzeba wiedzy, narzędzi i umiejętności nie tylko specjalistycznych, ale również, a może przede wszystkim, ludzkich. Wydaje się, że potrzeba rozwoju na płaszczyźnie psychologicznej w biznesie staje się coraz bardziej oczywista, to już powszechna i niezbędna świadomość. Stąd popularność różnego rodzaju szkoleń dedykowanych dla firm, posiłkowanie się wiedzą psychologiczną podczas określania strategii rozwoju, wykorzystywanie jej do budowania albo integracji zespołu – żeby wymienić najbardziej popularne przykłady zjawiska.

Psychologia procesu, z bazową ideą uznania dla różnorodności, akceptacją płynności i elastyczności oraz ukierunkowaniem na potencjał, jest świetnym sposobem pracy z zagadnieniami spotykanymi w biznesie. I wiele doświadczeń pokazuje, że się sprawdza. Atutem tej metody jest zdolność do odnajdywania potrzebnych rozwiązań w obrębie zagadnień postrzeganych jako trudne, przysparzające firmie problemów. Oznacza to, że do zgłaszanych kłopotów podchodzi się z nastawieniem oraz narzędziami, które umożliwiają wykorzystanie potencjału zazwyczaj w nich ukrytego. Natomiast rzadko wykorzystuje się “gotowce” – uznane teorie, założenia czy rozwiązania. Jak pokazuje życie, nawet najlepsze pomysły, które świetnie sprawdziły się na jednym gruncie, zazwyczaj nie działają w sytuacji, która jest inna, więc wymaga czego innego. Psychologia procesu zakłada podejście indywidualne, oparte na specyfice danej struktury czy sytuacji.

 

Możliwe zastosowania działań psychologicznych w biznesie:

– analiza i diagnoza funkcjonowania firmy na płaszczyźnie komunikacyjnej, relacyjnej, wizerunkowej, itd.

– określanie potrzebnych zmian w firmie na różnych poziomach,

– określanie pożądanych kierunków rozwoju,

– budowanie i rozwój zespołu,

– rozwiązywanie konfliktów,

– określanie wizji, mitu organizacji czy firmy,

– budowanie relacji: w zespole, z klientami,  pomiędzy różnymi poziomami hierarchii

– inne, bardziej specyficzne czy indywidualne zagadnienia.

 

Przykładowe zagadnienia, które mogą wymagać wsparcia psychologicznego:

– czas zmiany czy transformacji, przez który przechodzi firma,

– napięcia i konflikty w firmie, których nie udaje się rozwiązać dotychczas dostępnymi metodami,

– problemy komunikacyjne,

– problemy wynikające z nieuporządkowanej hierarchii w firmie,

– częste odejścia, zwolnienia, choroby, niedyspozycje w firmie,

– utknięcie, brak świadomości potrebnych kierunków rozwoju.

 

Jak to wygląda:

 Współpracę z firmą zazwyczaj rozpoczynam od konsultacji, ewentualnie krótkiej obserwacji, jeżeli jest to możliwe. Rozmawiam z kadrą zarządzającą i członkami zespołu. Wreszcie ustalamy i omawiamy cele do osiągnięcia, zakres wspólnej pracy, zdiagnozowane potrzeby i problemy.

Staram się pracować w atmosferze wspólnego zaangażowania, wychodząc z założenia, że psycholog niczego sam nie dokona, cały zespół jest potrzebny do tego, aby pojawił się efekt.

W zależności od ustaleń i możliwości, potrzebna może być praca indywidualna, jak i praca z zespołem w formie warsztatów, treningów czy szkoleń, w firmie lub poza nią.

Praca z zespołem jest wyceniana każdorazowo, po określeniu specyfikacji projektu.

 

Kontakt :

 Jarosław Józefowicz

tel.: 0602 788 785

mail:jjozefowicz@psychologwarszawa.eu

skype: jaroslaw jozefowicz

+48 602 788 785
jjozefowicz@psychologwarszawa.eu