Grupy i warsztaty

warsztaty rozwojowe podpisPraca w grupach i podczas warsztatów ma swoją szczególną specyfikę: nie przeznacza się tu może tyle czasu i uwagi dla poszczególnych osób, co na terapii indywidualnej, jest natomiast energia grupy, wspólne zaangażowanie, możliwość kontaktu i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami. To wartość sama w sobie, jeszcze jeden znaczący czynnik wspierający proces rozwojowy czy terapeutyczny. Arnold Mindell, twórca psychologii procesu, tak pisze o tym w książce “Otwarte forum”: “Zespół jest więc jak szaman, który uzdrawia innych, przyjmując na siebie chorobę i lecząc ją we własnym ciele”.

A Carl Rogers, wybitny specjalisty pracy z grupami, jeden z głównych przedstawicieli psychologii humanistycznej, podsumowuje własne doświadczenia w tym temacie w następujący sposób: „W tego typu grupie człowiek poznaje siebie i wszystkich innych uczestników gruntowniej, niż jest to możliwe w zwykłych kontaktach towarzyskich, czy miejscu pracy. Zyskuje większą znajomość swego wewnętrznego „ja”, które zazwyczaj jest ukrywane za fasadą. Dlatego też ma lepsze kontakty z innymi, zarówno w grupie jak i potem w codziennym życiu”.

 

 

 

 

 

Doświadczenie pokazuje, że najczęściej wybierane są :

– grupy popołudniowe, przeważnie trzygodzinne, gdzie w ramach jednego tematu odbywa się kilka lub kilkanaście spotkań (zazwyczaj dziesięć)

– grupy wyjazdowe, na ogół tygodniowe

– warsztaty weekendowe.

Można te formuły mieszać tak, aby maksymalnie wypełnić potrzeby uczestników. Istnieje również możliwość przygotowania i przeprowadzenia zajęć pod konkretne zamówienie, na zadany temat i przy uwzględnieniu specyfiki zagadnienia/grupy.

 

Jak to wygląda:

Zagadnienia, któremu spotkania są poświęcone, zgłębiamy przy wykorzystaniu specjalnie przygotowanych ćwiczeń, opartych na psychologii procesu i psychologii klasycznej, poprzez ukierunkowaną rozmowę, pracę z ciałem i emocjami, przestrzenią, ruchem, dźwiękiem i obrazem. Formuła zajęć może być różnorodna, dostosowana do tematu i potrzeb uczestników, uwzględniająca czynniki środowiskowe. Z pewnością, podczas zajęć, znajdzie się czas na: poznanie i zbliżenie, ćwiczenia w parach i na forum, swobodne wypowiedzi uczestników, przedstawienie idei psychologii procesu i, oczywiście, przerwy kawowo – obiadowe.

 

Kontakt :

Jarosław Józefowicz

tel.: 0602 788 785

mail: jjozefowicz@psychologwarszawa.eu

skype: jaroslaw jozefowicz

+48 602 788 785
jjozefowicz@psychologwarszawa.eu