Terapia par i małżeństw

terapia par właściwe

Pary czy małżeństwa przychodzą na terapię, gdy mają już dosyć ciągłego szarpania się, a znane im metody rozwiązywania problemów nie skutkują. Po kolejnych, nieudanych próbach, zmęczeni i zrezygnowani, w końcu dochodzą do wniosku, że przyda się ktoś z zewnątrz, kto pomoże, żeby nie było tak źle i obco.

Zazwyczaj dobrze widziane i chętnie przyjmowane są szybkie, doraźne rozwiązania. Czasami rzeczywiście to wystarcza, jednak częściej, aby rzeczy wróciły na właściwe miejsce, potrzebne jest skoncentrowanie się na głębszym rozumieniu sytuacji. Ważną rolę odgrywa uświadomienie dokąd to, co się pomiędzy ludźmi wydarza, chce ich zaprowadzić. Właściwie rozważone kłopoty relacyjne mogą być użyteczne, w tym sensie, że mogą wskazać drogę rozwoju dla związku. To w dużej mierze kwestia świadomości i umiejętności. Często źródłem problemów jest brak obu tych rzeczy i związane z tym „przywarcie” do status quo, unikanie procesu emocjonalnego i psychicznego. Tymczasem, tak  jak człowiek nie stoi w miejscu lecz wciąż się zmienia, tak i relacja nie jest stanem lecz procesem, który ignorowany nie znika a wręcz przeciwnie, narasta. Gdy pojawia się świadomość, kiedy nowe umiejętności przywracają poczucie sprawczości i proces zostaje podjęty, problemy na ogół znajdują naturalne rozwiązanie. Moje podejście do pracy z różnie rozumianymi związkami wynika z takiego właśnie oglądu sytuacji: wspieram wyłanianie się nowej świadomości i w miarę możliwości podpowiadam użyteczne narzędzia relacyjne. 

Dla kogo:

Praca z relacją ma sens na różnych etapach. W początkowym stadium, kiedy wspólne losy  dopiero się kształtują, tego rodzaju podejście może pomóc w uważnym byciu razem, pozwala oszczędzić niepotrzebnego ranienia.

Kiedy dwoje ludzi jest już w kłopotach, świadomość procesu relacji i jej uczestników może pomóc odnaleźć właściwą postawę, niezbędną, by wróciła harmonia.

Kiedy jest już zbyt trudno i wydaje się, że nic ludzi nie łączy, zajęcie się mitem relacyjnym może pomóc odnaleźć sens dalszego bycia ze sobą lub ułatwić zakończenie tego, co nie działa.

Najczęściej spotykane zagadnienia w pracy psychologicznej z parami i małżeństwami:

– trudności w porozumiewaniu się, nie słuchanie siebie, zaburzona komunikacja lub nawet jej brak,

– rutyna, zobojętnienie, zanik zainteresowania drugą osobą, oziębłość emocjonalna,

– problemy w życiu seksualnym lub w ogóle jego wygaśnięcie,

– obniżony nastrój czy nawet depresja jednej lub obydwu osób,

– trudne stany emocjonalne i napięcia, przygnębienie, przedłużający się smutek, poczucie braku sensu, beznadzieja, bezsilność, „działanie sobie na nerwy”,

– skłonność do wybuchowości, agresji i złości, kłótnie i awantury tak naprawdę nie wiadomo o co, nadmierna konfliktowość albo unikanie konfliktów, co również prowadzi do problemów,

– symbiotyczna, zbyt silna potrzeba bycia razem, sklejenie się z drugą osobą, brak autonomii osobistej,

– trudności z utrzymaniem granic, niezdolność do stanowczości, konsekwencji

– skłonność do zaspokajania oczekiwań drugiej osoby i wynikające z tego zapominanie o sobie, nadmierna odpowiedzialność,

– uzależnienia, zaburzenia jedzenia, snu,

– zaburzenia zdrowia, szczególnie, jeżeli brak jest wytłumaczenia medycznego,

– krytycyzm, zbytnia surowość wobec siebie.

Jak to wygląda:

Spotkania z parą czy małżeństwem trwają 50 min. Odbywają się raz w tygodniu, chyba że dzieje się coś wyjątkowego – wtedy, okresowo, istnieje możliwość częstszych wizyt.

Trudno określić czas trwania terapii, ten aspekt ma zawsze wymiar indywidualny.

Spotkania odbywają się w NZOZ HOLIPSYCHEw Warszawie przy placu Lelewela 2

Koszt jednej sesji dla par i małżeństw wynosi 350 zł za 50 min.

Kontakt :

Jarosław Józefowicz

tel.: 0602 788 785

mail: jjozefowicz@psychologwarszawa.eu

+48 602 788 785
jjozefowicz@psychologwarszawa.eu