Proces grupowy


Procesy grupowe to spotkania w trakcie których zajmujemy się wspólnie tematem wybranym spośród zgłoszonych przez uczestników. Ten temat i energetyczne pole grupy, jak również jednostkowa psychologia każdej z obecnych osób, wyzwala różnego rodzaju postawy, nastawienia, uaktywnia role. Uczestnicy mają okazję przyjrzeć się zagadnieniu od różnych stron, zobaczyć swoje reakcje wobec różnorodności pojawiających się stanowisk, doświadczyć odmiennych od zwyczajowych pomysłów i poglądów na prezentowaną sprawę. Więcej o procesie grupowym można przeczytać tutaj http://www.psychologwarszawa.eu/index.php/aktualnosci/item/150-proces-grupowy

+48 602 788 785
jjozefowicz@psychologwarszawa.eu