Głęboka demokracja


czy wiesz, że głęboka demokracjaGłęboka demokracja to traktowanie wszelkich głosów, stanowisk, stanów świadomości, uczuć i struktur rzeczywistości jako równie ważnych. To specyficzny rodzaj nastawienia, z którym podchodzić można zarówno do doświadczeń wewnętrznych, jak i do zagadnień relacyjnych (np. poszukiwanie rozwiązań dla konfliktów), czy wykorzystywać w pracy z małymi i dużymi grupami, społecznościami i organizacjami. W tym podejściu wiodącą rolę odgrywa świadomość, zdolność do zmiany i podążania za procesem, podczas, gdy w demokracji jaką znamy do tej pory, liczy się większość, siła i władza. 

Arnold Mindell – Głęboka demokracja dotyczy każdego poziomu naszego życia.W życiu osobistym oznacza otwarcie na wszystkie nasze wewnętrzne głosy, uczucia i ruchy, nie tylko te, które znamy i wspieramy, lecz i te, których się boimy, o których niewiele wiemy. W relacjach głęboka demokracja oznacza nieustającą świadomość naszych najwznioślejszych idei i najgorszych nastrojów. W odniesieniu do grupy oznacza wolę wysłuchania i podejmowania eksperymentów z każdą pojawiajacą się częścią. W pracy globalnej głęboka demokracja przywiązuje dużą wagę do polityki, zróżnicowania etnicznego, separatyzmu etnicznego i ducha natury.

+48 602 788 785
jjozefowicz@psychologwarszawa.eu