Psychoterapia dzieci i rodzin

 

terapia dzieci nowarozmTerapia dzieci

 

My, dorośli, na ogół już nie pamiętamy, jak to jest być dzieckiem. Dzieci oczywiście wiedzą to bardzo dobrze, a z rozmów z nimi wynika, że to wspaniałe i jednocześnie dosyć trudne. Kłopotów przysparza wchodzenie w świat, nauka zasad i reguł, zetknięcie z realną stroną życia i rzeczywistością dorosłych i wiele, wiele innych. No i te ciągłe zmiany, które przez małego człowieka są odczuwane jako fundamentalne: zmiany otoczenia, np. przedszkola, szkoły, zmiany psychiczne i emocjonalne, zmiany ciała. Całe szczęście, że dzieci posiadają odpowiednie mechanizmy samoregulacyjne, dzięki którym radzą sobie z wieloma przydarzającymi się okolicznościami.

Gorzej, gdy w ich życiu pojawiają się sytuacje przerastające naturalne możliwości i zasoby. Może to np. być uzależnienie czy choroba któregoś z rodziców, albo obojga, ich nadmierne poświęcenie się pracy, rozwód, dysfunkcyjny model rodziny, zbyt trudne relacje z rówieśnikami itp. Różnego rodzaju zdarzenia, gdy problemy przestają być wyzwaniami, a urastają do rangi kryzysów lub nawet zaburzeń.

W takich momentach – szczególnie, kiedy dziecko wysyła niepokojące sygnały, np. jest osowiałe, nadmiernie izoluje się lub wręcz przeciwnie – bardzo pragnie towarzystwa i uwagi, ma tiki czy zaburzenia jedzenia, moczy się w nocy, ma trudne sny, warto skorzystać z pomocy specjalisty. Dziecko bowiem na swój sposób daje znać, że dzieje się z nim coś trudnego.

W czasie terapii z dziećmi uwzględniam kilka istotnych czynników, m.in. naturę problemów, indywidualny rys, wiek i etap rozwojowy dziecka, środowisko i warunki, w których ono funkcjonuje, i inne. Zajęcia prowadzę przede wszystkim poprzez zabawę oraz aktywności atrakcyjne dla dziecka.

Niezbędna może okazać się praca z rodzicami i/lub opiekunami. Bliscy dorośli mają wpływ na rozwój i funkcjonowanie dziecka. Od nich w dużej mierze zależy, w jaki sposób mały człowiek postrzega świat, czego uczy się o życiu. Są pierwszym i podstawowym wzorem, który dziecko uwewnętrznia i którym przez długi czas, nawet przez całe życie, będzie automatycznie się kierować. Jeżeli ten wzorzec jest w jakiś sposób niewłaściwy, dziecko tego nie rozróżni i będzie go naśladować w takiej postaci, w jakiej jest on dostępny. Dlatego w wypadku problemów z dzieckiem nierzadko wymagana jest praca z bliskimi dorosłymi.

 

Jak to wygląda:

Sesje z dziećmi trwają 40 min. Odbywają się raz w tygodniu, chyba że dzieje się coś wyjątkowego – wtedy, okresowo, istnieje możliwość częstszych wizyt.

Sesje rodzicielskie to spotkania z rodzicami w celu omówienia diagnozy i kierunków pracy z dziećmi, jak również sesje edukacyjne bądź normalne sesje terapeutyczne, gdy dziecko aktywuje sprawy czy problemy, które tak
naprawdę przynależą do dorosłych.

Trudno określić czas trwania terapii, ten aspekt ma zawsze wymiar indywidualny.

Koszt jednej sesji z dzieckiem to 150 zł za 40 min. Koszt sesji rodzicielskiej (50 min.) wynosi 200 zł.

Spotkania odbywają się w ośrodku terapeutyczno-rozwojowym HOLIPSYCHE w Warszawie przy ul. Kozietulskiego 1 lok. 3

 

 

Terapia rodzinterapia rodzin dobrze

 

Rodzina to każdy z osobna i całość, wspólnota. To dynamiczna i wrażliwa struktura, spajająca indywi
dualności w jedno, grupa osób połączonych ze sobą wyjątkową więzią, która w naszej kulturze jest czymś podstawowym, punktem odniesienia, czymś z czego wyrastamy, w czym jesteśmy, od czego odchodzimy i do czego wracamy.

Zycie rodzinne przynosi wiele satysfakcji, ale potrafi również nieźle dać w kość. Napięcia i trudności, nawet do dysfunkcji i zaburzeń, wynikają na ogół z braku elastyczności, zdolności do przepływu i koniecznej wymiany pomiędzy poszczególnymi elementami wspólnoty. Utknięcie w pewnego rodzaju „wersji rodziny” prędzej czy później oznacza kłopoty – zarówno systemu jako takiego, jak i jego poszczególnych członków.

Taka sytuacja często jest nieświadoma, rodzina nie zdaje sobie sprawy, co tak naprawdę się z nią dzieje. Stara to prawda, że najtrudniej zobaczyć siebie samego. Z powodu braku świadomości, a co za tym idzie, właściwych rozwiązań, sprawy zaczynają się wyrażać poprzez problemy. Ktoś stale choruje, dziecko jest nieznośne, ktoś cierpi na zaburzenia jedzenia albo popadł w uzależnienie i wiele, wiele innych. W istocie są to  sygnały zmiany, której wymaga cały system, tak objawiają się jego potrzeby. Gdy rodzina uświadomi sobie, a następnie uwzględni i wprowadzi zmianę, osoba uznawana za chorą, zaburzoną, dziwną, trudną itp. może wrócić do normalnego funkcjonowania, może wreszcie zwolnić rolę „zidentyfikowanego pacjenta”.

 

Najczęściej spotykane zagadnienia w pracy psychologicznej z rodzinami:

 • zaburzenia porozumiewania się, trudna komunikacja lub nawet jej brak
 • obniżony nastrój czy nawet depresja któregoś z członków
 • trudne stany emocjonalne: przygnębienie, przedłużający się smutek, poczucie braku sensu, beznadzieja, bezsilność, „działanie sobie na nerwy”
 • skłonność do wybuchowości, agresji i złości, kłótnie i awantury nie wiadomo o co, nadmierna konfliktowość albo unikanie konfliktów, co również prowadzi do problemów
 • symbiotyczna, zbyt silna potrzeba bycia razem, sklejenie się, brak autonomii osobistej
 • trudności z utrzymaniem granic, niezdolność do stanowczości, konsekwencji
 • skłonność do zaspokajania oczekiwań innych osób i wynikające z tego zapominanie o sobie, nadmierna odpowiedzialność
 • uzależnienia, zaburzenia jedzenia, snu
 • zaburzenia zdrowia, szczególnie, jeżeli brak wytłumaczenia medycznego
 • krytycyzm, zbytnia surowość wobec siebie
 • dziwne, trudne, straszne sny
 • niewytłumaczalne zjawiska, np. powtarzające się choroby w rodzinie albo zniknięcia jej członków.

 

Jak to wygląda:

Sesje rodzinne trwają 55–80 min. Odbywają się raz w tygodniu, chyba że dzieje się coś wyjątkowego – wtedy, okresowo, istnieje możliwość częstszych wizyt. Może być potrzebna przez jakiś czas praca indywidualna z poszczególnymi członkami rodziny.

Trudno określić czas trwania terapii, ten aspekt ma zawsze wymiar indywidualny.

Koszt jednej sesji rodzinnej to 250 zł za 50 min.

Spotkania odbywają się w ośrodku terapeutyczno-rozwojowym HOLIPSYCHE w Warszawie przy ul. Kozietulskiego 1 lok. 3

Możliwe są sesje telefoniczne oraz poprzez Skype lub innego rodzaju komunikatory.

 

Kontakt :

Jarosław Józefowicz

tel.: 0602 788 785

mail: jjozefowicz@psychologwarszawa.eu

skype: jaroslaw jozefowicz

 

+48 602 788 785
jjozefowicz@psychologwarszawa.eu