Psychoterapia rodzin

terapia rodzin dobrze

Rodzina to każdy z osobna i całość, wspólnota. To dynamiczna i wrażliwa struktura, spajająca indywi
dualności w jedno, grupa osób połączonych ze sobą wyjątkową więzią, która w naszej kulturze jest czymś podstawowym, punktem odniesienia, czymś z czego wyrastamy, w czym jesteśmy, od czego odchodzimy i do czego wracamy.

Życie rodzinne przynosi wiele satysfakcji, ale potrafi również nieźle dać w kość. Napięcia i trudności, nawet do dysfunkcji i zaburzeń, wynikają na ogół z braku elastyczności, zdolności do przepływu i koniecznej wymiany pomiędzy poszczególnymi elementami wspólnoty. Utknięcie w pewnego rodzaju „wersji rodziny” prędzej czy później oznacza kłopoty – zarówno systemu jako takiego, jak i jego poszczególnych członków.

Taka sytuacja często jest nieświadoma, rodzina nie zdaje sobie sprawy, co tak naprawdę się z nią dzieje. Stara to prawda, że najtrudniej zobaczyć siebie samego. Z powodu braku świadomości, a co za tym idzie właściwych rozwiązań, sprawy zaczynają się wyrażać poprzez problemy. Ktoś stale choruje, dziecko jest nieznośne, ktoś cierpi na zaburzenia jedzenia albo popadł w uzależnienie i wiele, wiele innych. W istocie są to  sygnały zmiany, której wymaga cały system, tak objawiają się jego potrzeby. Gdy rodzina uświadomi sobie, a następnie uwzględni i wprowadzi zmianę, osoba uznawana za chorą, zaburzoną, dziwną, trudną itp. może wrócić do normalnego funkcjonowania, może wreszcie zwolnić rolę „zidentyfikowanego pacjenta”.

 

Najczęściej spotykane zagadnienia w pracy psychologicznej z rodzinami:

 • zaburzenia porozumiewania się, trudna komunikacja lub nawet jej brak
 • obniżony nastrój czy nawet depresja któregoś z członków
 • trudne stany emocjonalne: przygnębienie, przedłużający się smutek, poczucie braku sensu, beznadzieja, bezsilność, „działanie sobie na nerwy”
 • skłonność do wybuchowości, agresji i złości, kłótnie i awantury nie wiadomo o co, nadmierna konfliktowość albo unikanie konfliktów, co również prowadzi do problemów
 • symbiotyczna, zbyt silna potrzeba bycia razem, sklejenie się, brak autonomii osobistej
 • trudności z utrzymaniem granic, niezdolność do stanowczości, konsekwencji
 • skłonność do zaspokajania oczekiwań innych osób i wynikające z tego zapominanie o sobie, nadmierna odpowiedzialność
 • uzależnienia, zaburzenia jedzenia, snu
 • zaburzenia zdrowia, szczególnie, jeżeli brak wytłumaczenia medycznego
 • krytycyzm, zbytnia surowość wobec siebie
 • dziwne, trudne, straszne sny
 • niewytłumaczalne zjawiska, np. powtarzające się choroby w rodzinie albo zniknięcia jej członków.

Jak to wygląda:

Sesje rodzinne trwają 55–80 min. Odbywają się raz w tygodniu, chyba że dzieje się coś wyjątkowego – wtedy, okresowo, istnieje możliwość częstszych wizyt. Może być potrzebna przez jakiś czas praca indywidualna z poszczególnymi członkami rodziny.

Trudno określić czas trwania terapii, ten aspekt ma zawsze wymiar indywidualny.

Koszt jednej sesji rodzinnej to 350 zł za 50 min.

Spotkania odbywają się w NZOZ HOLIPSYCHE w Warszawie przy placu Lelewela 2

Możliwe są sesje telefoniczne oraz poprzez Skype lub innego rodzaju komunikatory.

Kontakt :

Jarosław Józefowicz

tel.: 0602 788 785

mail: jjozefowicz@psychologwarszawa.eu

skype: jaroslaw jozefowicz

+48 602 788 785
jjozefowicz@psychologwarszawa.eu