Terapia par i małżeństw

terapia par właściwePary czy małżeństwa przychodzą na terapię gdy mają już dosyć ciągłego szarpania się a znane im metody rozwiązywania problemów nie skutkują. Po kolejnych, nieudanych próbach, zmęczeni i zrezygnowani, w końcu dochodzą do wniosku, że potrzebna jest osoba z zewnątrz, która pomoże żeby nie było tak źle i obco.

Zawsze mile widziane są szybkie, doraźne rozwiązania, które przyniosą poprawę sytuacji i czasami to wystarcza. Jednak najczęściej, aby rzeczy naprawdę trafiły na właściwe miejsce, potrzebne jest skoncentrowanie się na głębszym zrozumieniu sytuacji, czyli uświadomieniu sobie dokąd to, co się pomiędzy ludźmi wydarza, chce ich zaprowadzić. Tak jak człowiek nie stoi w miejscu, lecz wciąż się zmienia, tak i relacja nie jest stanem lecz procesem. Kłopoty relacyjne bywają użyteczne w tym sensie, że przy właściwym rozważeniu, zazwyczaj stają się cennymi wskazówkami rozwoju dla związku. To w dużej mierze kwestia świadomości i umiejętności. Często źródłem problemów jest brak obu tych rzeczy i związane z tym unikanie procesu emocjonalnego i psychicznego, który ignorowany jednak nie znika, a wręcz przeciwnie, narasta. Natomiast, gdy pojawia się świadomość, kiedy nowe umiejętności przywracają poczucie sprawczości i proces zostaje podjęty, problemy na ogół znajdują swoje naturalne rozwiązanie. Moje podejście do pracy z różnie rozumianymi związkami nawiązuje do takiego właśnie oglądu sytuacji: wspieram wyłanianie się świadomości, w miarę możliwości podpowiadam użyteczne narzędzia relacyjne, natomiast unikam opowiadania się po którejś ze stron.

 

Dla kogo:

Praca z relacją ma sens na różnych etapach. W początkowym stadium, kiedy wspólne losy się dopiero kształtują, tego rodzaju podejście może pomóc w uważnym byciu razem, pozwala uniknąć nieświadomych mechanizmów i niepotrzebnego ranienia.

Kiedy dwoje ludzi jest już w kłopotach, świadomość procesu relacji i jej uczestników może pomóc odnaleźć właściwą postawę, niezbędną, by rzeczy wróciły na swoje miejsca.

Kiedy jest już zbyt trudno i wydaje się, że nic ludzi nie łączy, zajęcie się mitem relacyjnym może pomóc odnaleźć sens dalszego bycia ze sobą lub ułatwić zakończenie tego, co nie działa.

 

Najczęściej spotykane zagadnienia w pracy psychologicznej z parami i małżeństwami:

– trudności w porozumiewaniu się, nie słuchanie siebie, zaburzona komunikacja lub nawet jej brak

– rutyna, zobojętnienie, zanik zainteresowania drugą osobą, oziębłość emocjonalna

– problemy w życiu seksualnym lub w ogóle jego wygaśnięcie

– obniżony nastrój czy nawet depresja jednej lub obydwu osób

– trudne stany emocjonalne i napięcia, przygnębienie, przedłużający się smutek, poczucie braku sensu, beznadzieja, bezsilność, „działanie sobie na nerwy”

– skłonność do wybuchowości, agresji i złości, kłótnie i awantury tak naprawdę nie wiadomo o co, nadmierna konfliktowość albo unikanie konfliktów, co również prowadzi do problemów

– symbiotyczna, zbyt silna potrzeba bycia razem, sklejenie się z drugą osobą, brak autonomii osobistej

– trudności z utrzymaniem granic, niezdolność do stanowczości, konsekwencji

– skłonność do zaspokajania oczekiwań drugiej osoby i wynikające z tego zapominanie o sobie, nadmierna odpowiedzialność

– uzależnienia, zaburzenia jedzenia, snu

– zaburzenia zdrowia, szczególnie, jeżeli brak jest wytłumaczenia medycznego

– krytycyzm, zbytnia surowość wobec siebie.

 

Jak to wygląda:

Spotkania z parą czy małżeństwem trwają 50 min. Odbywają się raz w tygodniu, chyba że dzieje się coś wyjątkowego – wtedy, okresowo, istnieje możliwość częstszych wizyt.

Trudno określić czas trwania terapii, ten aspekt ma zawsze wymiar indywidualny.

Spotkania odbywają się w ośrodku terapeutyczno-rozwojowym HOLIPSYCHE w Warszawie przy ul. Kozietulskiego 1 lok. 3

Koszt jednej sesji dla par i małżeństw wynosi 250 zł za 50 min.

 

Kontakt :

Jarosław Józefowicz

tel.: 0602 788 785

mail: jjozefowicz@psychologwarszawa.eu

skype: jaroslaw jozefowicz

 

+48 602 788 785
jjozefowicz@psychologwarszawa.eu