Organizacja

organizacje nowyrozmiarEncyklopedia definiuje pojęcie „organizacja”, przytaczając perspektywę nauk społecznych (np. socjologii czy psychologii). W tych podejściach za organizację uznaje się taką grupę społeczną, która współpracuje ze sobą i funkcjonuje według specyficznych dla siebie reguł i zasad, aby osiągnąć określony cel. Podobnie, choć na swój specyficzny sposób, do sprawy podchodzi filozof Tadeusz Kotarbiński, określający organizację jako takiego rodzaju współdziałanie części, które przyczynia się do powodzenia całości.

Z powyższych definicji widać wyraźnie jak ważną rolę w kształtowaniu się i funkcjonowaniu organizacji odgrywają trzy rzeczy: cel, reguły oraz współdziałanie. Kiedy wszystkie te aspekty są reprezentowane i funkcjonują prawidłowo, organizacja rozkwita. Jeżeli któryś z nich lub wszystkie szwankują, organizacja przeżywa kryzys, który – jak to w kryzysach bywa – zazwyczaj jest trudny, często zagrażający, ale równocześnie może być też diagnostyczny, to znaczy pokazuje, co potrzebuje się zmienić. Tutaj otwiera się miejsce na pracę psychologa, coacha, mediatora, facylitatora – osoby z zewnątrz, która dysponując odpowiednimi narzędziami i zasobami, umiejętnie wesprze potrzebną transformację.  Działania na rzecz organizacji mogą obejmować każdych z trzech bazowych aspektów, przykładowo może to być:

 

W obrębie celu:

Budowanie i wzmocnienie świadomości misji oraz naczelnych idei organizacji – kim jesteśmy, co jest dla nas ważne?

Budowanie i wzmocnienie głębszego punktu odniesienia dla codziennego zaangażowania i wysiłku –  po co robimy to, co robimy?

Transformacja organizacji – o czym jest nasza zmiana, w jakim kierunku zmierzamy, czego chcemy, w jaki sposób możemy to osiągnąć?

 

W obrębie zasad i reguł:

Budowanie i wzmacnianie poczucia tożsamości z organizacją i wynikająca z tego kongurentma zgoda na wypełnianie jej reguł i zasad – Jesteśmy kim jesteśmy i działamy w taki a nie inny sposób.

Budowanie i wzmacnianie zrozumienia, w jakim celu istnieją określone reguły i zasady – co ma dać to, co robimy?

Ujawnianie reguł i zasad, które nie działają a z jakichś powodów stale funkcjonują, zrozumienie ich sensu i poszukanie konstruktywnej alternatywy – co odgradza nas od naszych planów i po co nam to, czy możemy z tego zrezygnować? W jaki inny sposób możemy to mieć?

 

W obrębie współdziałania:

Poprawa komunikacji w organizacji – jak się komunikujemy, po co się komunikujemy i jak sposób w jaki się komunikujemy, wpływa na funkcjonowanie poszczególnych członków i całej organizacji?

Wzmacnianie zaangażowania  na bazie autentycznej potrzeby– chcę robić to, co robię, widzę jaki jest tego sens i to mi się podoba.

Praca z napięciami, problemami, blokadami, ograniczeniami, które nie pozwalają realizować celów organizacji – co nie pozwala, abyśmy byli tym, kim chcemy być i osiągać tego, co chcemy osiągać? Co z tym możemy zrobić?

Ustalenie miejsca i proporcji, udrożnienie wzajemnego przepływu i dopełniania się jednostki i organizacji –   kim jestem i jak to wpisuje w organizację, a jak organizacja wpisuje się w moje życie?

Bydowanie i wzmacnianie świadomość wokół kwestii hierarchii i rang-  kto jest kim, jakiego rodzaju zależności nas łączą, w jaki sposób możemy i chcemy się traktować?

Budowanie i wzmacnie zdolności do postrzegania całości, której jesteśmy częściami, umożliwianie zaistnienia synergii, czyli współdziałania różnych czynników, którego efekt jest większy, niż suma poszczególnych, oddzielnych działań

 

Powyższe przykłady pokazują potencjalne możliwości pracy z organizacją, ale na pewno ich nie wyczerpują. Zazwyczaj potrzebna jest najpierw wstępna analiza sytuacji w organizacji, która, po zatwierdzeniu, staje się punktem wyjści do  idnywidualnie opracowywanego planu pracy z organizacją.

 

Jak to wygląda:

Współpracę z organizacją zazwyczaj rozpoczynam od konsultacji, ewentualnie krótkiej obserwacji, jeżeli jest to możliwe. Rozmawiam z kadrą zarządzającą i członkami zespołu. Wreszcie ustalamy i omawiamy cele do osiągnięcia, zakres wspólnej pracy, zdiagnozowane potrzeby i problemy.

Staram się pracować w atmosferze wspólnego zaangażowania, wychodząc z założenia, że psycholog niczego sam nie dokona, cały zespół jest potrzebny do tego, aby pojawił się efekt.

W zależności od ustaleń i możliwości, potrzebna może być praca indywidualna, jak i praca z zespołem w formie warsztatów, treningów czy szkoleń, w firmie lub poza nią.

Praca z organizacją jest wyceniana każdorazowo, po określeniu specyfikacji projektu.

 

Kontakt :

Jarosław Józefowicz

tel.: 0602 788 785

mail:jjozefowicz@psychologwarszawa.eu

skype: jaroslaw jozefowicz

+48 602 788 785
jjozefowicz@psychologwarszawa.eu