Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to szereg spotkań o szczególnym charakterze pomiędzy osobą w terapii i osobą prowadzącą psychoterapię. Najważniejsze, co się podczas nich dla odbiorcy czy odbiorczyni procesu terapeutycznego wydarza, to pogłębianie przeżycia siebie, uświadamianie tych części psychicznych, które wymykają się świadomości, torowanie drogi do doświadczania natury ludzkiej w jej pełnym wymiarze, poszerzanie wolności wewnętrznej a co za tym idzie wzrost jakości życia w jego realnych przejawach. 

Jak to wygląda w praktyce? Pierwsza sesja ma charakter zapoznawczej konsultacji. Podczas niej terapeuta koncentruje się na tym, by dowiedzieć się jak najwięcej o istotnych kwestiach i potrzebach osoby podejmującej pracę nad sobą, następnie przedstawia stanowisko wobec tego, co usłyszał, ogląd sytuacji, propozycje kierunków pracy. Zazwyczaj również na pierwszej czy drugiej sesji zawierany jest kontrakt terapeutyczny, czyli uzgadnia się przedmiot pracy, omawia m.in. zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy (np.  tajemnicą zawodową), kwalifikacjami terapeuty czy organizacyjną stronę spotkań.

Dalej proces terapeutyczny przebiega w sposób zróżnicowany. Podczas pierwszego etapu zazwyczaj sprawy poruszane są na poziomie ogólnym, omawia się fakty i historie, tak jak wyglądają one z perspektywy osoby przychodzącej na terapię. Potem, stopniowo, przychodzi czas, aby wnikać coraz głębiej, dążąc do zrozumienia prawideł stojących w tle przeżywanych sytuacji, odkrycia mechanizmów rządzących psychologią osoby. A wszystko po to, by umożliwić jej życie w zgodzie z procesem.

Więcej o tym, czym jest psychoterapia, można dowiedzieć się z artykułu  O psychoterapii

.

.

Najczęściej spotykane zagadnienia w pracy psychologicznej:

– obniżony nastrój oraz depresja, brak radości czy satysfakcji z życia,

– trudne stany emocjonalne: przygnębienie, przedłużający się smutek, poczucie braku sensu, bezsilność, nieadekwatny wstyd, zażenowanie,

– nadmierna skłonność do złości, łatwość wpadania w agresję, wybuchowość, nadmierna konfliktowość lub unikanie konfliktów, co też prowadzi do problemów

– trudności w kontaktach z innymi ludźmi i w związku z tym wycofywanie się z nich, izolowanie, budowanie niepotrzebnego dystansu,

– nadmierna potrzeba towarzystwa, symbiotyczność, „sklejanie się”, brak autonomii,

– skłonność do zaspokajania oczekiwań innych osób i wynikające z tego zapominanie o sobie, „oddawanie się”, nadmierna odpowiedzialność,

– brak pewności siebie, poczucie bycia mniej wartym niż inni, trudności komunikacyjne,

– zablokowanie, brak siły przebicia, energii,

– trudności w stawianiu granic, problemy ze stanowczością i konsekwencją,

– krytycyzm, zbytnia surowość wobec własnej osoby,

– uzależnienia,

– zaburzenia jedzenia, snu,

– zaburzenia zdrowia, szczególnie, jeżeli są niewytłumaczalne medycznie.

Jak to wygląda:

Sesje terapeutyczne prowadzę w oparciu o psychologię procesu, bioenergetykę Lowena, psychologię klasyczną i wiedzę seksuologiczną w zależności od potrzeby. W dużej mierze polega to na ukierunkowanej rozmowie oraz wykorzystaniu ruchu i pracy z ciałem, odgrywanie scen terapeutycznych, stosowanie elementów arteterapii, sięganie do obrazów, snów.

Sesje trwają 50 minut. Odbywają się raz w tygodniu, chyba że dzieje się coś wyjątkowego – wtedy, okresowo, istnieje możliwość częstszych wizyt.

Trudno określić czas trwania terapii, ten aspekt ma zawsze wymiar indywidualny.

Jedna sesja kosztuje 300 zł.

Spotkania odbywają się w NZOZ HOLIPSYCHE przy placu Lelewela 2

Kontakt :

Jarosław Józefowicz

tel.: 0602 788 785

mail: jjozefowicz@psychologwarszawa.eu

+48 602 788 785
jjozefowicz@psychologwarszawa.eu